Black : D-GORGAN1 ( 0 )
White : ikkehalvezool ( 2 )