Black : silver fox ( 2 )
White : ikkehalvezool ( 0 )